Integritets- och cookiepolicy

Personuppgifter

När du lägger din beställning hos Freebra uppger du ett antal personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi samlar endast in sådana uppgifter som vi behöver för att:
– Kunna skicka din beställning till dig (namn, adress, postnummer, postort och land)
– Kunna maila en bekräftelse till dig (mailadress)
– Kunna nå dig via telefon vid behov (telefonnummer)

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) har du bland annat följande rättigheter.
– Att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi skickar registerutdraget till den adress du är folkbokförd på. Utskick görs senast 30 dagar från det att din förfrågan inkom.
Din registerutdragsförfrågan ska innehålla ditt namn, adress, personnummer och telefonnummer samt vara underskriven och daterad. Skicka förfrågan till:
Brand Mrkt AB
Kivra: 5566823943
106 31 STOCKHOLM

– Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

– Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

– Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål. Freebra kommer dock fortsatt att skicka e-mail till dig relaterade till utestående beställningar.

– Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För frågor kring ovanstående vänligen kontakta [email protected]

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att monitorera din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Cookies från tredje part

Denna webbutik använder även cookies från Googles Google Analytics för att få veta vilka webplatser du besöker samt hur länge du stannar på varje. Det går att välja bort Google Analytics genom följande länk; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Freebraofsweden.com innehåller även komponenter från Facebook. Dessa komponenter från tredje part innebär att Facebook tar emot tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker hos Freebraofsweden.com och liknande. Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten.